Privacy Policy

Datum: 20 mei 2018

 

Inleiding

Als u een onze website bezoekt of een bestelling bij ons plaatst, dan is deze privacyverklaring op u van toepassing.

De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Smartreaders handelt binnen de kaders van deze wet. Hoe wij dat doen vertellen wij u in deze privacyverklaring.

Onze verantwoordelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Smartreaders verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij doen dat in de rol van verwerkingsverantwoordelijke. Dat betekent dat wij bepalen hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Uw verantwoordelijkheid

Lees deze privacyverklaring.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens bij het plaatsen van een bestelling: 

  • NAW- en contactgegevens
  • Bij het afrekenen worden uw betaalgegevens verwerkt. Deze zijn voor ons inzichtelijk via de betaalmodule en via onze bankrekening.
  • Bij het bezoek aan onze website worden geen persoonsgegevens verzameld. Zie tevens onze cookieverklaring onderaan deze privacyverklaring.
  • Indien u contact met ons opneemt laat u mogelijk notities achter in tickets of in onze e-mailwisseling.

 

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Ja. Om uw bestelling af te kunnen handelen hebben wij de gevraagde persoonsgegevens van u nodig.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Smartreaders verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid).

 

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Smartreaders maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

 

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor bepaalde doelen en alleen als we daar een wettelijke grondslag voor hebben. De doelen en de wettelijke grondslagen zijn:

Leveren van diensten

Afhandelen van uw bestelling, nl. het laten drukken van uw reader(s) en het laten verzenden van uw reader(s) en in voorkomend geval het beantwoorden van uw vragen. 

Wettelijke grondslag: uitvoeren overeenkomst 

Verzenden nieuwsbrief

Alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Wettelijke grondslag: toestemming

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor (anoniem) statistisch onderzoek, bijvoorbeeld het aantal bestellingen per dag.

 

Uitleg gebruikte wettelijke grondslagen

Uitvoeren overeenkomst

De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig voor de overeenkomst die wij hebben of om u in te schrijven voordat wij een overeenkomst hebben.

Wettelijke verplichting

Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Toestemming

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

 

Ontvangen wij gegevens van anderen?

Smartreaders verwerkt geen gegevens die wij van andere organisaties hebben ontvangen.

 

Delen we de gegevens met andere partijen?

Wij verstrekken nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of wij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen. Wij delen, indien wij hiertoe gerechtigd zijn, persoonsgegevens met volgende organisaties.

  • Voor het laten drukken van uw readers delen wij uw gegevens met een drukkerij. Voor het verzenden van uw bestelling worden de adresgegevens gedeeld met de postbezorger.
  • Wij gebruiken een softwareprogramma (Lightspeed). De leverancier van dit programma heeft toegang tot de persoonsgegevens. Zij onderhouden de software en maken bijvoorbeeld back-ups voor ons. Deze leverancier dient aan strenge eisen te voldoen en zullen uw gegevens bijvoorbeeld niet voor zichzelf gebruiken.
  • Banken verzorgen het betalingsverkeer tussen u en Smartreaders.
  • Onze betaalprovider verzorgt het betalingsverkeer.
  • Tenslotte delen wij uw gegevens in (overige) gevallen waarin wij dit wettelijk worden verplicht.

Wij zorgen ervoor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat door bovengenoemde derden organisatorische- en technische maatregelen zijn genomen om uw privacy te kunnen waarborgen.

 

Worden uw persoonsgegevens buiten de EU opgeslagen?

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt. Dat betekent dat op de verwerking van uw persoonsgegevens altijd dezelfde, Europese privacywetgeving van toepassing is.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. Dit laatste is in ieder geval van toepassing bij het bewaren van facturen voor de Belastingdienst. Wij bewaren persoonsgegevens nooit langer dan wettelijke toegestaan.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen verschillende technische - en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terechtkomen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie, het gebruik van wachtwoorden en het bevorderen van awareness. Wij zorgen ervoor dat, indien wij in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens aan andere organisaties doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden. 

 

Uw rechten

U heeft als klant verschillende rechten. U kunt deze uitoefenen door een mail naar ons te sturen ([email protected]).

Recht op inzage:

U hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Recht van correctie:

Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.

Recht van verwijdering:

U heeft in bepaalde gevallen het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de Belastingdienst.

Recht van beperking:

Gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of als u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen. 

Recht van dataportabiliteit:

Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Recht van bezwaar:

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij staken dan de verwerking, mits wij dringende gerechtvaardigde gronden aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen of in geval van een rechtsvordering.

 

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u een klacht over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, dan proberen wij altijd een oplossing te vinden. Mocht u daarna toch niet tevreden zijn, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons . 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring?

Wij hebben geprobeerd deze privacyverklaring zo transparant en duidelijk mogelijk te maken. Wij horen graag uw feedback. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

 

Cookieverklaring

Wij maken gebruik van functionele cookies (dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website van Smartreaders naar behoren functioneert ). Wij maken ook gebruik van een cookie die het aantal bezoeken aan de website bijhoudt. Hierbij worden geen persoonsgegevens verzameld. Wij gebruiken verder geen tracking cookies.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »